Objaśnienie

Ta strona została dostarczona przez Gazetki.pl. Poniższe warunki mają zastosowanie do treści oraz sposobu korzystania ze strony internetowej Gazetki.pl. Korzystając z Gazetki.pl, odwiedzający stronę internetową (zwany dalej jako „Użytkownik”), akceptuje niniejsze warunki. Gazetki.pl zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany treści strony internetowej Gazetki.pl i warunków jej użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z treści i wyłączenie odpowiedzialności.

Użytkownik może korzystać wyłącznie z informacji, usług i innych treści (zwanych dalej jako „treści”) udostępnianych przez lub za pośrednictwem strony internetowej Gazetki.pl do celów osobistych i niekomercyjnych. Użytkownik nie może korzystać z gazetki.pl w celu:

A: powielania, publikacji lub modyfikacji oprogramowania, lub innych materiałów, jeżeli takie powielenie, publikacja lub modyfikacja narusza prawa, w tym prawa własności intelektualnej, osób trzecich.

B: składania bezprawnych oświadczeń;

C: nękania i grożenia innym osobom;

D: wysyłania dużej ilości wiadomości e-mail (w tym spamu) do stron trzecich, w celach komercyjnych lub innych;

E: wysyłania wiadomości e-mail lub przesyłania plików zawierających wirusy, lub inne oprogramowanie, które może utrudniać działanie usług oferowanych przez Gazetki.pl, Internet, komputer lub oprogramowanie stron trzecich;

F: przyjmowania fałszywej tożsamości;

G: ograniczania osobom trzecim korzystania z usług oferowanych przez Gazetki.pl lub Internet. Gazetki.pl przywiązuje najwyższą wagę do rzetelności i aktualności treści. Możliwe jest jednak, że niektóre treści będą nieprawidłowe, niekompletne lub niedostępne.

Gazetki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody wynikające z nieścisłości, zaniedbań lub niedostępności treści;

- szkody wynikające z korzystania z treści;

- szkody wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem Internetu, takich jak zakłócenia, przerwy lub błędy oraz opóźnienia w dostarczaniu informacji i usług przez Gazetki.pl, lub przez użytkownika dla Gazetki.pl z wykorzystaniem strony internetowej Gazetki.pl, lub w jakikolwiek inny elektroniczny sposób.


Gazetki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których przekierowuje przez hiperłącze lub w jakikolwiek inny sposób. Gazetki.pl nie gwarantuje, że e-maile lub inne wiadomości elektroniczne wysłane do serwisu będą odbierane i przetwarzane na czas i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ich nieotrzymania, nieprzetwarzania lub ich otrzymania, lub ich zbyt długiego przetwarzania.

Dostępność Gazetki.pl


Gazetki.pl dokłada wszelkich starań, żeby udostępniać stronę internetową Gazetki.pl i jej treści w miarę możliwości, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje (czasowej) niedostępności portalu Gazetki.pl lub części znajdujących się na nim treści.

 

Hiperłącza

Hiperłącza na stronie internetowej Gazetki.pl mogą prowadzić do stron internetowych lub serwerów, które są utrzymywane przez inne firmy niż Gazetki.pl. Gazetki.pl nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na takich stronach internetowych lub serwerach.

 

Prawa własności intelektualnej

 

Prawa własności intelektualnej w projektowaniu strony internetowej Gazetki.pl, logo Gazetki.pl oraz zbiór linków oferowanych na stronie internetowej Gazetki.pl należą do Gazetki.pl lub ich licencjodawców. Korzystanie z tych praw własności intelektualnej w sposób inny niż jest dozwolone na podstawie niniejszych warunków, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody od Gazetki.pl. Wykorzystanie (części) treści może podlegać innym warunkom. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych warunków podczas korzystania z treści. Gazetki.pl nie gwarantuje, że treści oferowane na lub za pośrednictwem strony internetowej Gazetki.pl, nie będą naruszać praw osób trzecich. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści oferowane na lub za pośrednictwem strony internetowej Gazetki.pl narusza Twoje prawa własności intelektualnej, prosimy o kontakt: [email protected].

 

Oferty stron trzecich

 

Oferty stron trzecich mogą być umieszczane na stronie Gazetki.pl z wykorzystaniem banerów lub innych metod. Gazetki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

A: treść tych ofert lub ich wykorzystanie przez użytkownika;

B: dowolną umowę, którą użytkownik zawiera ze stroną trzecią;

C: konsekwencje i przestrzeganie takiej umowy.


Niniejsze warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Gazetki.pl są zgodne z prawem Niderlandów.

Spory dotyczące niniejszych warunków lub korzystania ze strony internetowej gazetki.pl zostanie wniesiona wyłącznie do odpowiedniego sądu w dzielnicy Amsterdamu.


Pobierz darmową aplikację, zawierającą 1100+ sklepów
Przesłanie powiodło się
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.