WARUNKI I ZASADY KINGBEE B.V.

Niniejsze Warunki (Warunki i Zasady) mają zastosowanie do każdego korzystania ze strony internetowej https://www.gazetki.pl/ (strona internetowa) i wszystkich jej subdomen. Niniejsze Warunki i Zasady mają również zastosowanie do wszystkich innych usług, przez nas świadczonych.

Strona internetowa codziennie gromadzi najnowsze gazetki, katalogi, broszury, ulotki, foldery i magazyny sklepów w całej Polsce. W ten sposób zyskujesz optymalną wiedzę na temat zniżek i ofert z gazetek oraz w łatwy sposób znajdziesz tę specjalną okazję, zniżkę lub ofertę, podczas wyprzedaży w sklepach ze swojej okolicy. Często najnowsze ulotki jako pierwsze można znaleźć na naszej stronie, nawet zanim znajdą się w Twojej skrzynce na listy. Oczywiście możesz je przeglądać prosto z domu, pracy lub w sklepie. Dodaj Gazetki.pl na pasek swoich ulubionych stron i zaoszczędź sobie dużo czasu i pieniędzy. 

W niniejszych warunkach i zasadach korzystamy z definicji Gazetki.pl. Gazetki.pl należy do prywatnej spółki partnerskiej Kingbee B.V. z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, z biurem na Wibautstraat 131 D w Amsterdamie, która jest zarejestrowana w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 58525076. 

Gazetki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków i Zasad w dowolnym momencie. Poprzez korzystanie ze strony internetowej, użytkownik zgadza się, że zawsze obowiązuje najnowsza wersja Warunków i Zasad.  W przypadku, gdy konsument nie zgadza się z jakąkolwiek zmianą, może natychmiast zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez spółkę Gazetki.pl. 

Artykuł 1– Postanowienia ogólne i definicje

1. Warunki i Zasady mają zastosowanie do każdego, kto korzysta ze strony internetowej i/lub aplikacji oferowanej Gazetki.pl.

2. Wyślemy Ci Warunki i Zasady na żądanie, bez pobierania żadnych opłat. Warunki i zasady są także dostępne na stronie https://www.gazetki.pl/warunki-i-zasady.

3. W przypadku, gdy część Warunków i Zasad jest nieważna lub została wycofana, nie zmieni się nic w związku z ważnością pozostałych warunków. Nieważna lub wycofana część musi zostać zastąpiona klauzulą, która będzie jak najdokładniej zgodna z wytycznymi pierwotnych przepisów. Jeśli w niniejszych ogólnych Warunkach i Zasadach używana jest forma liczby pojedynczej, treść odnosi się również do liczby mnogiej i na odwrót.

4. W niniejszych ogólnych Warunkach i Zasadach obowiązują następujące warunki: 

4.1 Gazetki.pl: Prywatna spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością Kingbee B.V. z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, z biurem na Wibautstraat 131 D w Amsterdamie, która jest zarejestrowana w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 58525076. 

4.2 Użytkownik: konsument lub firma, którzy zaakceptowali niniejsze ogólne Warunki i Zasady korzystania ze strony internetowej lub tworząc konto na stronie internetowej. 

4.3 Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w trakcie wykonywania swojej działalności zawodowej, lub działa jako firma lub działalność, która korzysta portalu Gazetki.pl i aplikacji Gazetki.pl.

4.4 Dostawcy: dostawca towarów, który doszedł do porozumienia z Gazetki.pl w odniesieniu do zapewniania (promocyjnych) ofert na stronie internetowej. 

4.5 Oferta: oferta, okazja, publikacja internetowa, działania i/lub broszura dostawcy, która jest opublikowana do użytku przez konsumenta na Gazetki.pl i w aplikacji Gazetki.pl. 

Artykuł 2 – Instrukcja obsługi, zasady i przepisy serwisu

1. Użytkownik nie może korzystać ze strony internetowej w sposób, który narusza interesy Gazetki.pl i/lub narusza którekolwiek z polskich, lub innych obowiązujących przepisów i regulacji. 

2. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać za pośrednictwem strony internetowej żadnej z poniższych informacji.:

 • Materiały pornograficzne, filmy, zdjęcia lub inne nośniki zawierające treści erotyczne;
 • Teksty lub obrazy, które są obraźliwe, rasistowskie, dyskredytujące lub w jakikolwiek sposób podsycają i szerzą nienawiść;
 • Agresywne reklamy (spam);
 • Nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje;
 • Wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące lub inne oprogramowanie mające na celu uszkodzenie komputerów witryny, lub innych użytkowników.

3. Użytkownikowi nie wolno zakładać konta pod nazwą innej osoby ani w żaden inny sposób przyjmować tożsamości innej osoby.

4. Użytkownik będzie przechowywać wszelkie uzyskane dane osobowe innych użytkowników w tajemnicy i nie będzie w żaden sposób nadużywać tych danych. 

5. Zabrania się zbliżania się do innych użytkowników w celu uzyskania korzyści materialnych lub zysków, z wyjątkiem tych, dla których witryna jest przeznaczona. Zabrania się również ograniczania lub odmawiania osobom trzecim dostępu do usług, które Gazetki.pl oferuje. 

6. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych podczas tworzenia konta. Usługi Gazetki.pl są dostępne tylko dla osób niepełnoletnich, jeśli otrzymały one na to zgodę rodziców lub opiekunów, tzn. ich rodzice lub opiekunowie uznają, że małoletni może wykonać dane czynności niezależnie.  

7. W przypadku naruszenia wytycznych użytkownika strony internetowej, Gazetki.pl ma prawo do usunięcia lub (tymczasowego) zablokowania konta użytkownika. 

Artykuł 3 – Platforma

Celem strony internetowej jest zaoferowanie platformy, na której w dowolnym momencie każdy konsument może przeglądać odpowiednie gazetki i oferty, w zależności od osobistych preferencji i swojej lokalizacji. Gazetki.pl publikuje oferty, promocje, zniżki, okazje i/lub gazetki na własnej stronie oraz przekierowuje użytkownika na stronę internetową dostawcy. Przy zakupie produktu lub usługi, obowiązują Warunki i Zasady wybranego dostawcy. Gazetki.pl nie sprzedaje żadnych produktów. Nie kontaktuje się z działami sprzedaży różnych reklamodawców i nie pośredniczy w przypadku problemów, które mogą wystąpić podczas zakupu, dostawy lub zwrotu jakichkolwiek produktów, lub usług. 

Artykuł 4 – Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że strona internetowa i aplikacja są dostępne. Nie możemy zagwarantować, że strona internetowa jest bezbłędna lub będzie dostępna w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w żadnej formie ani za dostępność, dokładność, jakość, prezentację, transmisję, integralność lub treści dostarczanych informacji na stronie internetowej. Obejmuje to wzmiankę o niepoprawnym czasie trwania oferty, publikacji internetowej, akcji i/lub gazetki. 

Artykuł 5 – konto użytkownika i nadużycie 

1. Użytkownik musi chronić dane logowania do swojego konta i utrzymywać swoje hasło w tajemnicy. Zakładamy, że wszystko, co dzieje się na koncie użytkownika, będzie wykonywane przez użytkownika lub pod jego nadzorem. 

2. Jeśli użytkownik podejrzewa lub wie, że jego konto jest nadużywane, należy to natychmiastowo zgłosić na stronie internetowej, aby Gazetki.pl mógł podjąć niezbędne działania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik powinien natychmiastowo wysłać powiadomienie na [email protected]

3. W przypadku, gdy użytkownik chce usunąć swoje konto z naszego systemu lub zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, może to zrobić za pośrednictwem strony konta.

Artykuł 6 – Ceny

1. Konsumenci korzystają z naszych usług za darmo. Na pewnym etapie w przyszłości możemy zdecydować o rozpoczęciu pobierania opłat. W odpowiednim czasie poinformujemy naszych konsumentów o wszelkich zmianach związanych z opłatami. Jeśli ogłosimy zmianę ceny, użytkownik zawsze będzie miał możliwość bezpłatnej i natychmiastowej rezygnacji. 

2. Jeśli za jakąkolwiek część naszych usług pobierana jest opłata, na pewno wyraźnie poinformujemy o tym na stronie internetowej. 

Artykuł 7 – Wykluczenie

Zastrzegamy sobie prawo do (częściowego) wykluczenia użytkownika z naszych usług lub odmowy dostępu do strony internetowej. Możemy zawsze, z dowolnego powodu, usuwać konta użytkowników. W przypadku, gdy zdecydujemy się ograniczyć dostęp do strony internetowej lub usunąć Twoje konto, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które może to spowodować.

Możemy ograniczyć dostęp do naszych usług poprzez:

 • Usunięcie konta;
 • (Tymczasowe) zablokowanie niektórych części usług.

Artykuł 8 – Poufność

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności wszystkich informacji wrażliwych. „Informacje wrażliwe” definiujemy jako wszelkie informacje, w przypadku których wskazałeś, że są poufne, lub gdy mają one poufny charakter, jak imię i nazwisko oraz dane adresowe. Twoje dane osobowe opisane w ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, zostaną ujawnione tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. 

Artykuł 9 – Mediacja konfliktów

Nie jesteśmy zobowiązani do mediacji w przypadku konfliktu między użytkownikami. Gdy tylko użytkownik zostanie skierowany na stronę internetową dostawcy, Gazetki.pl przestaje być stroną odpowiedzialną. 

Artykuł 10 – Odpowiedzialność

1. Wszelka odpowiedzialność Gazetki.pl w związku z niedotrzymaniem zobowiązań wynikających z niniejszych ogólnych Warunków i Zasad, niezgodnego z prawem działania lub innego rodzaju, jest wykluczona, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

2. Jeżeli Gazetki.pl będzie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie, będzie to ograniczone tylko do szkód bezpośrednich, do wysokości kwoty, która zostałaby wypłacona przez stronę odpowiedzialną w danym przypadku. 

3. Gazetki.pl nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za:

 • Bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy roszczenie opiera się na programie gwarancyjnym, umowie lub innej zgodnej z prawem zasadzie; 
 • Bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez (nieprawidłowe) informacje podane na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy informacje zostały dostarczone przez stronę internetową, czy przez osoby trzecie;

 • Szkody powstały w wyniku błędów stron trzecich lub niedostępności strony internetowej z przyczyn niezależnych od strony internetowej. 
 • Bezpośrednie lub pośrednie szkody ponoszone z powodu wyczerpania zapasów usługodawcy, lub jego przeciążenia.
 • Bezpośrednia lub pośrednia szkody doznane, ponieważ zobowiązania z art. 2.6 nie zostały (prawidłowo) spełnione.
 • Treść witryny lub stron internetowych, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Gazetki.pl, np. poprzez hiperłącza meta tagu/ów. 
 • Niezdolność do terminowego odbierania i przetwarzania wysłanych wiadomości e-mail lub innych wiadomości e-mail. 
 • Treści oferowane za pośrednictwem powiadomienia push, hiperłączy, banerów lub innych ofert stron trzecich za pośrednictwem Gazetki.pl oraz wszelkich możliwych umów wynikających z takich linków, lub konsekwencje takich umów i ich zgodności. 

Artykuł 11 – Polityka Prywatności

1. Chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Prywatności na naszej stronie internetowej.

2. Poprzez utworzenie konta, korzystanie z aplikacji be konta i odwiedzanie naszej strony internetowej, dane osobowe zostaną udostępnione dla Gazetki.pl. Te dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia oświadczenia o ochronie prywatności Gazetki.pl oraz obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, a użytkownik może w dowolnym momencie zażądać ich ujawnienia lub usunięcia. 

Artykuł 12 – Odszkodowanie

Korzystając ze strony internetowej, zabezpieczasz nas przed zobowiązaniami, roszczeniami i odszkodowaniami osób trzecich. To ograniczenie odpowiedzialności nie wyłącza naszej odpowiedzialności w przypadku umyślności lub celowej lekkomyślności. 

Artykuł 13 – Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Gazetki.pl i aplikacji są oparte wyłącznie o Gazetki.pl i mogą być wykorzystywane wyłącznie poprzez wyraźne upoważnienie strony Gazetki.pl.

2. Własność intelektualna obejmuje co najmniej wszystkie prawa patentowe, znaki handlowe, prawa do nazw handlowych, prawa do baz danych, prawa do wzorów, nazwy domen, know-how i tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej w Holandii lub w innym kraju powiązanym ze stroną internetową Gazetki.pl i/lub Kingbee B.V. Korzystanie z (części) treści na Gazetki.pl może być uzależnione od spełnienia innych warunków, które są uważane za znane i należy ich przestrzegać.

3. W żadnym wypadku nie możesz sprzedawać ani wykorzystywać żadnej zawartości strony internetowej. 

Artykuł 14 – Skargi i Spory

1. W przypadku reklamacji związanej ze stroną internetową prosimy o przesłanie jej do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres [email protected]. Proszę podać swoje (pełne) imię i nazwisko oraz adres wraz z reklamacją. Prosimy również o podanie nam jasnego opisu przyczyny Twojej skargi i wszelkich proponowanych rozwiązań. Skargi będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych. 

2. W przypadku sporu między konsumentem a/lub dostawcą i Gazetki.pl będzie obowiązywał holenderski system prawny. W tych okolicznościach sąd w Amsterdamie ma uprawnienia do rozstrzygnięcia sporu. 


Kingbee B.V.

24-02-2020

Pobierz darmową aplikację, zawierającą 1100+ sklepów
Przesłanie powiodło się
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.